Najlepsze Katalogi Wystaw z 2017 r. - odc.2 "Konfiguracje"


W Najlepszych Katalogach Wystaw z 2017 r. drugie miejsce zajął katalog do wielkiej wystawy zorganizowanej przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego "Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017. KONFIGURACJE. Malarstwo. Rzeźba. Rysunek". To dwutomowe polsko-angielskie wydawnictwo, pod redakcją Grażyny Skowron i Joanny Warchoł, łączy okładka z motywem abstrakcyjnym i zestaw tekstów o sztuce krakowskiej lat 60. i 70. XX w. Tom pierwszy liczący 240 stron, bogato ilustrowanych,  dotyczy ekspozycji głównych zorganizowanych w krakowskim Bunkrze Sztuki, Pałacu Sztuki, w Galerii Promocyjnej ASP i na Plantach krakowskich oraz na Rynku Podgórskim i w Nowej Hucie (street art).
Jest to publikacja mająca charakter przeglądowy - jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej na temat twórców krakowskich różnych pokoleń to znajdzie tu najbardziej znaczące (choć oczywiście nie wszystkie) postacie malarzy, rzeźbiarzy i rysowników z Krakowa oraz dzieła, które prezentowali w ramach KONFIGURACJI. Nie ma obecnie zbyt wielu publikacji poświęconych tak różnorodnemu zestawowi krakowskich twórców, więc katalog ten może też służyć za przewodnik przy wielu ekspozycjach, dzięki czemu  nawet dla tych miłośników sztuki, którzy nie mają zbyt szerokiej wiedzy na temat środowiska krakowskiego, będzie to bardzo cenna publikacja, zwłaszcza że można w niej znaleźć liczne teksty krytyków i obserwatorów wystaw zajmujących się analizowaniem sztuki na co dzień. Warto w tym pierwszym tomie poczytać tekst Jerzego Hanuska, filozofa i współzałożyciela krakowskiej galerii Zderzak oraz Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia. W tekście "Wydobyte z niepamięci" znajdziemy omówienie wydarzeń w sztuce krakowskiej z lat 60. i 70., ze szczególnym uwzględnieniem cyklicznych wystaw Rzeźba Roku oraz Spotkania Krakowskie. Spojrzenie młodszego pokolenia krytyków prezentuje dziennikarz Łukasz Gazur, który w swoim tekście "W oczekiwaniu na III Grupę Krakowską" omawia takie zjawiska w sztuce jak Grupa Ładnie, a także charakteryzuje poszczególne galerie sztuki działające w Krakowie (warto zwrócić uwagę na galerię Henryk), wspominając też o młodych artystach. Zasadnicza część katalogu KONFIGURACJE podzielona jest na części odnoszące się do wystaw w różnych galeriach. W układzie alfabetycznym umieszczeni tam zostali artyści różnych pokoleń. I tak w części poświęconej malarstwu ("Wydobyte z niepamięci. Malarstwo" - do wystawy w Bunkrze Sztuki) znaleźć tam można biogramy takich artystów jak m.in. Tadeusz Brzozowski, Zbylut Grzywacz, Adam Marczyński, Leszek Misiak czy Jerzy Nowosielski.W kolejnej części katalogu "Wydobyte z niepamięci. Rzeźba" (do wystawy w Bunkrze Sztuki) prezentowane są sylwetki takich rzeźbiarzy jak Jerzy Bereś, Bronisław Chromy, Marian Konieczny, Maria Pinińska-Bereś. Kolejna część katalogu skupia się na młodych artystach ("Wydobyte z niepamięci. Młodzi" - do wystawy w Bunkrze Sztuki) takich jak Rafał Borcz, Katarzyna Karpowicz, Dariusz Milczarek czy Olga Ząbroń. Czwarta część katalogu poświęcona jest rzeźbiarzom młodego pokolenia ("Młodzi. Rzeźba" - do wystawy w Bunkrze Sztuki) jak Sławomir Biernat, Piotr Idzi, Natalia Jamróz. W dalszej części można zapoznać się z tekstem "Oczy w oknach krakowskich malarzy" Marka Sołtysika, który w sposób przekrojowy prezentuje dawne i współczesne galerie wraz z cyklicznymi wydarzeniami w sztuce krakowskiej. Kolejne części to "Pomiędzy...malarstwo" do wystawy w Pałacu  Sztuki TPSP (m.in. Ewa Bajek, Joanna Banek, Stefan Berdak, Iwo Birkenmajer) oraz "Pomiędzy... rzeźba" do wystawy w Pałacu  Sztuki TPSP (m.in. Iwona Demko, Czesław Dźwigaj, Leszek Oprządek), a także "Rysunek" do wystawy w Galerii Pryzmat (m.in. Zbigniew Bajek, Janusz Trzebiatowski, Paweł Warchoł, Ewa Zawadzka). Następnie "Antropomorfie/rzeźba" do wystawy w Galerii Promocyjnej ASP(m.in.Marian Gołogórski, Ewa Janus, Jerzy Nowakowski, Maria Niewiadomska) oraz "Antropomorfie/rysunek" również do wystawy w Galerii Promocyjnej ASP (m.in.Agnieszka Łakoma, Leonard Pędziałek, Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Warchoł) poprzedzają tekst dziennikarki Jolanty Anteckiej "Wokół rzeźby" poświęcony "Rzeźbie Roku" oraz kondycji rzeźby w minionych dekadach. O ile omówione powyżej części katalogu mogą służyć jako swoista encyklopedia krakowskich artystów współczesnych, o tyle ostatnie dwie (pomijam tu "Przestrzeń Otwartą. Rzeźbę" opisującą prezentację rzeźby na krakowskich Plantach) odnoszą się do sztuki najnowszej (Kamil Kuzko analizuje tu street art i prace takich twórców jak Nawera, Artur Wabik, Noude, Mikołaj Rejs, Aleksandra Toborowicz i Marcin Wierzchowski) i dwudziestoletniej już historii Nagrody im.Witolda Wojtkiewicza, która przyznana została m.in. Janinie Kraupe, Jackowi Sroce, Januszowi Tarabule i nieuwzględnionemu w tym wydanym w czerwcu katalogu, gdyż decyzja o wyborze nagrodzonego artysty miał miejsce dopiero w grudniu, Tadeuszowi Gustawowi Wiktorowi. Tej obszernej publikacji, z której doskonale można zorientować się who is who we współczesnej sztuce krakowskiej (nazwiska z katalogu można wciąż "spotkać" na wystawach w krakowskich galeriach), towarzyszy mniejszy (91 stron) katalog związany z wystawami towarzyszącymi KONFIGURACJOM w takich miejscach jak np. galeria Artemis, galeria Zderzak, galeria Floriańska 22 oraz Pawilon Józefa Czapskiego. O większości tych wystaw pisałam już na Artystycznym spojrzeniu (m.in. o wystawie Janusza Tarabuły w Zderzaku, o ekspozycji prac Jacka Sroki w Artemisie, wystawie rysunków Joanny Warchoł w galerii Floriańska 22, a także o wystawie prac II Grupy Krakowskiej ze zbiorów krakowskiego Muzeum Narodowego), ale warto zapoznać się również z tym zestawieniem wystaw. Reasumując - wydany pięknie katalog do KONFIGURACJI warto mieć i do niego zaglądać.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

"Sztuka nie znosi oszustwa" - rozmowa z krakowskim malarzem Iwo Birkenmajerem

"Kostium jest także ubiorem" - wywiad z krakowską artystką Dorotą Morawetz

Z wizytą w pracowni - Iwona Ornatowska-Semkowicz i Paulina Semkowicz