Posty

Wyświetlanie postów z maja 6, 2019

"Kolor jest moim naturalnym żywiołem" – wywiad z warszawską artystką asTer Star Teresą Starzec

Obraz
W cyklu Wywiad z artystą – asTer Star Teresa Starzec

Artystyczne spojrzenie: Urodziła się Pani w Krakowie i tu również ukończyła Pani Akademię Sztuk Pięknych, ale potem przeniosła się Pani do  Warszawy, gdzie od lat prowadzi pani Atelier Foksal, kształcąc kolejnych adeptów sztuki. Czy łatwo było porzucić Kraków? Czy Warszawa, w której mieszka Pani od ponad 27 lat. okazała się lepszym wyborem dla artystki?

asTer Star Teresa Starzec: Tam gdzie jestem, tam kształtuję swoją twórczość i siebie. To jest moja droga w danym miejscu, na danym etapie. Kraków był dla mnie ważny jako środowisko, które mnie ukształtowało. A w Warszawie, do której się przeprowadziłam jak miałam 28 lat, mogłam nabrać rozpędu w mojej twórczej pracy.

Artystyczne spojrzenie: Czy od dziecka wiedziała Pani, że będzie malarką?

asTer Star Teresa Starzec: Jako dziecko chciałam być biologiem lub aktorką. Ale dopiero spotkania z wyjątkowymi artystami, Jerzym Nowosielskim, Ewą Kierską, Adamem Hofmanem, pozwoliły mi otworzyć się …

O kosmosie, Eneidzie i rysunkach – wywiad z rosyjskim rysownikiem, ilustratorem i scenografem, Dmitrijem Szewionkowem-Kismiełowem

Obraz
W cyklu Wywiad z artystą - Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
Artystyczne spojrzenie: Czy pamięta Pan swój pierwszy rysunek? Czy w Pana rodzinie byli artyści?
DSK: Byłem dzieckiem, dużo rysowałem, ale były to takie rysowanki. Dopiero potem moje prace stały się bardziej wyrafinowane, odzwierciedlały mój sposób myślenia. Pochodzę z rodziny matematyków i fizyków, moi rodzice zajmowali się badaniami kosmicznymi, byłem w Bajkonurze, poznałem jako dziecko Gagarina, oglądałem te wielkie maszyny - pierwsze komputery, które były ogromne, ale ich pamięć to było 13 Mb. Byłem pierwszym nie matematykiem w rodzinie.
Artystyczne spojrzenie: Studiował Pan jednak nie na Akademii Sztuk Pięknych, ale w MCHAT?
DSK: Wtedy gdy chciałem studiować artystyczne studia na akademii były w Moskwie głównie dla dzieci prominentów, zwalniały od wojska. Zdecydowałem się na scenografię przy Teatrze Artystycznym założonym przez Stanisławskiego. Studiowało tu wielu znanych aktorów związanych potem z MCHATem. Zajmowałem się sc…