Druga edycja Krakowskich Spotkań Artystycznych DIALOGIOrganizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski

„Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 – DIALOGI. Malarstwo Rzeźba Rysunek” to druga odsłona ogólnokrakowskiego festiwalu sztuki organizowanego przez ZPAP Okręg Krakowski.
Projekt ma na celu pokazanie w niespotykanym do tej pory wymiarze potencjał środowiska artystycznego Krakowa poprzez zakrojoną na bardzo szeroką skalę prezentację wielopokoleniowego, współczesnego dorobku profesjonalnych artystów sztuk pięknych, mieszkających i tworzących w Krakowie. Artyści zaprezentują swą twórczość w najważniejszych krakowskich instytucjach kultury, muzeach i wielu prywatnych galeriach sztuki. Projekt obejmować będzie działania i koncepcje artystyczne typowe dla szeroko pojętej sztuki współczesnej o charakterze klasycznym i wynikających z niego działań interdyscyplinarnych i multimedialnych. Tytułowy dialog jest próbą nawiązania rozmowy, wymiany poglądów, zdefiniowania zależności, wykazania różnic i podobieństw interpretacyjnych dzieł oraz postaw ich twórców zarówno pomiędzy artystą i jego dziełem jak i samymi artystami, pomiędzy pokoleniami, twórcą a odbiorcą oraz różnymi koncepcjami w sztuce.
Projekt służy promocji krakowskich artystów i wykazania ich potencjału artystycznego, a także zakresu działań w obrębie kierunków i trendów w sztuce współczesnej.
Impreza składa się z 9 wystaw głównych organizowanych przez ZPAP Okręg Krakowski od 28 czerwca do końca lipca br. oraz z 41 wystaw towarzyszących – indywidualnych lub zbiorowych, organizowanych od końca kwietnia do końca sierpnia br. przez instytucje kultury, muzea i w prywatne galerie sztuki współczesnej w Krakowie.

Otwarcie główne imprezy: GSW Bunkier Sztuki, 28.06.2019, godz. 17.00  
Kurator generalny: Joanna Warchoł

Wystawy główne:

GSW Bunkier Sztuki
Kraków, Plac Szczepański 3 a

* ZPAP_ASP
28.06 - 28.07.2019
wernisaż:  28.06.2019, godz. 17.00
Kuratorzy: Joanna Warchoł (malarstwo), Maria Moroz (rzeźba)

Wystawa „ZPAP_ASP” posiada aspekt historyczny i przypomina sylwetki artystów związanych zawodowo z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie lub będących jej absolwentami, którzy swą postawą społeczną, zaangażowaniem i działalnością artystyczną przyczynili się do rozwoju i budowania świetności Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego. Wystawa ma związek z ponad stuletnią działalnością ZPAP Okręgu Krakowskiego i obchodzonym w 2018 roku jubileuszem 200-lecia ASP w Krakowie. Jest formą dialogu pomiędzy dwoma instytucjami kultury, z których jedna kształci artystów, a druga dzięki tym artystom istnieje.

* Pamięci Artystów Polski Niepodległej
28.06 - 28.07.2019
wernisaż: 28.06.2019, godz. 17.00
Kuratorzy: Zbigniew Bajek, Wojciech Kopeć

Wystawa pt. „Pamięci Artystów Polski Niepodległej” pomyślana jest jako rodzaj dialogu współczesnych, żyjących artystów krakowskich z artystami związanymi ze środowiskiem Krakowa, którzy w ciągu ostatniego 100-lecia mocno zaznaczyli się swoją twórczością oraz zaangażowaniem społecznym i politycznym na rzecz szeroko rozumianej wolności. Wystawa jest dedykowana tym nieżyjącym już artystom, którzy z przekonaniem i determinacją, bronili swojej niezależności na polu sztuki okresie 20-lecia międzywojennego, w czasie okupacji niemieckiej czy w latach PRL-u.
Artyści, którzy biorą udział w wystawie są w dużym stopniu kontynuatorami podobnych postaw. Są przedstawicielami różnych pokoleń i różnych aktywności twórczych, od klasycznych malarzy po performerów.


Planty Krakowskie
przed GSW Bunkier Sztuki

* Przestrzeń_znaczeń
wystawa plenerowa rzeźby
28.06 - 28.07.2019
wernisaż: 28.06.2019, godz. 18.00
Kurator: Jan Tutaj

Druga odsłona ekspozycji rzeźby w przestrzeni krakowskich Plant, w ramach „Krakowskich Spotkań Artystycznych 2019 – DIALOGI”, to kontynuacja propozycji nakierowanej na przybliżenie odbiorcom dzieł, których forma i specyfika umożliwia ich percepcję poza ograniczonymi przestrzeniami galerii sztuki.
Rzeźba w przestrzeniach Krakowa gości stosunkowo rzadko, szczególnie ta, nosząca miano współczesnej. Obecna prezentacja ma nieco nadrobić te zaległości w formie kilkutygodniowej wystawy, ukazującej dzieła wybranych artystów, nie uzurpując sobie jednak prawa do bycia reprezentacją pewnego nurtu czy określonej stylistyki. Dobór prac to, z jednej strony próba ukazania formalnej różnorodności spojonej troską o czytelność plastycznego znaku, ale także wielowątkowości odniesień do rzeczywistości kreowanej przez człowieka – przestrzeni emocji, refleksji czy racjonalnej obserwacji...
„Przestrzeń_znaczeń” jest więc subiektywną relacją wobec spostrzeżeń ujętych w złożoną semantykę rzeźbiarskiej formy i materii.


Pałac Sztuki TPSP
Plac Szczepański 3

* Kontrasty
 Rozpasanie i Asceza
28.06 - 28.07.2019
wernisaż 28.07.2019, godz. 19.00
Kuratorzy: Ewa Gołogórska-Kucia (malarstwo), Jacek Dudek, Krzesimir Wiater (rzeźba)

Wystawa aktualnej twórczości krakowskich twórców. Hasłem przewrotnie i przenośnie prowokującym do prezentacji jest: Rozpasanie i Asceza forma, treści, fascynacje i nastroje.
Zaproszeni artyści w swoich indywidualnych kreacjach dotykają złożoności życia, niepokornie opisując świat. Czasem ironicznie, absurdalnie z przepychem formy, koloru, bogatej narracyjności, a kiedy indziej powściągliwie, w wyrazistej ciszy. Pojawia się dialog z uczuciami, może jakaś dwuznaczność przesłania. Coś ujawnia się, a coś pozostaje niewidoczne. Spokój, emocje i nagle, gdzieś następuje przekraczanie granic...

* Relacje
28.06 - 28.07.2019
wernisaż 28.07.2019, godz. 19.00
Kuratorzy: Małgorzata Bundzewicz (malarstwo), Jacek Dudek, Krzesimir Wiater (rzeźba)

Artysta tworząc dzieło, prowadzi pewien rodzaj gry z odbiorcą. Ta gra ma zaktywizować odbiorcę, zachęcić go do zaangażowania się w sztukę. Następuje dzięki temu bardzo istotna zmiana w relacjach Twórca – Dzieło – Odbiorca. Najważniejsze w tym układzie jest Dzieło. Myślenie o dziele sztuki jako o pewnym komunikacie pełniącym funkcje estetyczne. Komunikat estetyczny nigdy nie jest ostatecznie określony, skończony, uporządkowany – ma stwarzać okazję do kontemplacji czy też artystycznych przemyśleń.
Artyści zaproszeni do udziału w wystawie „Relacje”, swoje Dzieła Otwarte oferują odbiorcom ku ich życzliwej kontemplacji.


Galeria Pryzmat
ul. Łobzowska 3

* Alter Ego 2
28.06 - 02.08.2019
wernisaż: 01.07.2019, godz. 18.00
Kurator: Adam Małek

Wystawa powstała z pytania, czy istnieją artystyczne przyjaźnie i jaki wpływ ma bliska osoba na naszą twórczość? Na co dzień nikt, albo bardzo rzadko, tworzy wspólnie z kimś innym. Tworzenie to proces intymny – artyści są indywidualistami zamkniętymi w pracowniach, ale ich ego nie byłoby prawdziwym, gdyby nie szukało lustra i potwierdzenia wartości własnego Ja. Wystawa rysunku „Alter Ego 2” oparta jest na pomyśle, że 10 par bliskich sobie twórców, przedstawia rysunkowy ślad poszukiwania własnej tożsamości, poprzez wspólną prezentację swej twórczość opartej na duchowej i artystycznej tożsamości z drugim artystą.


Galeria Promocyjna ASP w Krakowie
Plac Matejki 13

 * Interakcje
Przechadzki samotnego marzyciela / Marzenia samotnego wędrowca

02 - 31.07.2019
wernisaż: 02.07.2019, godz. 18.00
Kuratorzy: Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Zemanek

„Marzyciel/wędrowiec” przyszłości to figura „krzemowego dzikusa” – człowieka łączącego to, co pierwotne z tym, co zaawansowane technologicznie. To współczesny anarchistyczny flaner traktujący rzeczywistość widzialną jako sytuację kina rozszerzonego – egzystencjalno-metafizycznego ekranu projekcyjnego w permanentnym przestrzennym działaniu i doświadczaniu (expanded cinema). Utraciwszy nadzieję na ulepszenie Świata i zbudowanie Nowego Człowieka (paradygmat awangardy i modernizmu) bohater nasz przechodzi na pozycję pesymistycznego, melancholijnego obserwatora końca świata i jego powolnego konania…


Biała Galeria CENTRUM NCK
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

* Punkt wyjścia
01 - 31.07.2019
wernisaż: 04.07.2019, godz. 18.00
Kuratorzy: Dariusz Milczarek (malarstwo), Magdalena Cisło (rzeźba)

Celem tej wystawy jest pokazanie aktualnej twórczości młodych artystów malarzy i rzeźbiarzy w odniesieniu do twórczości swych mistrzów, którzy stanowili dla nich wyjściowy wzór oraz przykład artystycznej postawy, zarówno pod względem plastycznym jak i ideologicznym. Dlatego też w galerii, obok obrazów artystów zaproszonych do wystawy, znajdziemy ważne dla nich cytaty z książek, wiersze, reprodukcje obrazów, zdjęcia, szkice i notatki jak również autokomentarze zawierające genezę wystawionych prac. Wystawa jest pretekstem do ukazania tej sfery pracy artysty, która nigdy nie jest eksponowana. Sfery pełnej impulsów, zauroczeń, przemyśleń, obserwacji, zachwytów, negacji, które determinują formowanie się postawy artystycznej.


Aleja Róż

50 lat Galerii Pryzmat
wystawa plenerowa
03 - 31.07.2019
Kurator: Joanna Warchoł

Fotograficzna prezentacja w przestrzeni miejskiej historii powstania i działalności artystycznej istniejącej od pół wieku w Krakowie galerii ZPAP Okręgu Krakowskiego, która służyła prezentacji sztuki współczesnej artystów krakowskich, polskich i zagranicznych nawiązując swoisty dialog z artystami i odbiorcami, mający znaczenie integracyjne, poznawcze i edukacyjne.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

"Sztuka nie znosi oszustwa" - rozmowa z krakowskim malarzem Iwo Birkenmajerem

"Kostium jest także ubiorem" - wywiad z krakowską artystką Dorotą Morawetz

Z wizytą w pracowni - Iwona Ornatowska-Semkowicz i Paulina Semkowicz