Posty

Wyświetlanie postów z stycznia 12, 2020

Wystawa akwareli, drzeworytów i rysunków Pawła Stellera

Obraz
W tym roku obchodzimy 125. rocznicę urodzin Pawła Stellera (1895-1974), grafika, malarza, rysownika; najbardziej znanego jako twórcę drzeworytów. Zwany jest śląskim Duererem, z uwagi na szczególnie wnikliwe i drobiazgowe wykreowanie świata graficznych opowieści. Jego imieniem nazwano Dział Grafiki Muzeum Historii Katowic, posiadające w swych zbiorach mnóstwo grafik, obrazów, rysunków i szkiców, a także pamiątek po artyście, który choć przez wiele lat aż do śmierci związany był z Katowicami, to urodził się nieopodal Ustronia, we wsi Hermanice, i wielokrotnie wracał w rodzinne strony, by wędrując po okolicach szkicować górali i góralki, ale i tamtejszych górników. Uważany również za następcę wybitnego polskiego grafika Władysława Skoczylasa, podobnie jak on skupiał się w swojej twórczości na krajobrazach i uwiecznianiu typów ludzkich. Nieco mniej znana jest dziś twórczość akwarelowa Stellera, którą przypomina najnowsza wystawa w Muzeum Historii Katowic. Muzeum to ze swych bogatych zbio…