Posty

Wyświetlanie postów z września 13, 2019

Rasizm, eugenika i sterylizacja, czyli o nowej wystawie w Pawilonie Czterech Kopuł

Obraz
Jak narodził się XX-wieczny rasizm, jakie były konsekwencje eugeniki, dlaczego nawet wiele lat po II wojnie światowej w wielu krajach jednostki niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo poddawane były przymusowej sterylizacji? Na te pytania próbują odpowiedzieć artyści, których prace zgromadzono w jednej z sal Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu.  Ekspozycja "Po/wy/miary" to aluzja do tematu poruszanego przez Katarinę Pirak Sikku, szwedzką artystkę pochodzącą z ludu Sammi, tępionego za czasów faszystowskich, ale też później, gdy interesy tej etnicznej ludności zamieszkującej Szwecję, Norwegię, Finlandię i północną Rosję bywały pomijane w momencie, gdy chodziło o przejęcie bogatych w bogactwa naturalne miejsc, które zamieszkiwali. Wioski były przejmowane i niszczone; zatapiane przez sztuczne jeziora służące elektrowniom wodnym zaopatrującym szwedzkie miasta w tanią energię. Zniszczono farmy należące do Sammi, stare drogi wykorzystywane przez hodowców reniferów, zalano pastwisk…