Posty

Wyświetlanie postów z czerwca 12, 2019

Pokaz sztuki nowoczesnej i współczesnej ze zbiorów warszawskiego Muzeum Narodowego

Obraz
Pokaz "Widoczne Niewidoczne" to wybór 143 obrazów z kolekcji malarstwa współczesnego zgromadzonego przez Muzeum Narodowego w Warszawie; głównie dzieł rzadko pokazywanych publiczności i przechowywanych w muzealnych magazynach. Ekspozycję podzielono na 10 kategorii tematycznych. Niemal w każdej z nich pojawiają się zarówno obrazy z początku XX wieku, jak i powojenne. Wystawę otwiera część Jesteśmy... Po I wojnie światowej, w nowo formującym się państwie, artyści brali aktywny udział w tworzeniu życia kulturalnego narodu. Efektem odmiennych artystycznych doświadczeń były różnorodne wizje nowej sztuki narodowej. Pojawiały się zarówno pomysły awangardowe, jak i tradycyjne, nawiązujące do folkloru lub sztuki dawnej. Ilustracją tych procesów są prace Zofii Stryjeńskiej, Wacława Borowskiego, Ludomira Sleńdzińskiego czy Tymona Niesiołowskiego. Nowa sztuka polska miała być efektem przetwarzania najlepszych wzorców z przeszłości i eklektycznego ich łączenia. Po II wojnie światowej art…

Druga edycja Krakowskich Spotkań Artystycznych DIALOGI

Obraz
Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski

„Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 – DIALOGI. Malarstwo Rzeźba Rysunek” to druga odsłona ogólnokrakowskiego festiwalu sztuki organizowanego przez ZPAP Okręg Krakowski. Projekt ma na celu pokazanie w niespotykanym do tej pory wymiarze potencjał środowiska artystycznego Krakowa poprzez zakrojoną na bardzo szeroką skalę prezentację wielopokoleniowego, współczesnego dorobku profesjonalnych artystów sztuk pięknych, mieszkających i tworzących w Krakowie. Artyści zaprezentują swą twórczość w najważniejszych krakowskich instytucjach kultury, muzeach i wielu prywatnych galeriach sztuki. Projekt obejmować będzie działania i koncepcje artystyczne typowe dla szeroko pojętej sztuki współczesnej o charakterze klasycznym i wynikających z niego działań interdyscyplinarnych i multimedialnych. Tytułowy dialog jest próbą nawiązania rozmowy, wymiany poglądów, zdefiniowania zależności, wykazania różnic i podobieństw interpretacyjnych dzieł…