Posty

Wyświetlanie postów z lipca 21, 2018

Judaika ponownie w Galerii Rzemiosła Artystycznego w Krakowie

Obraz
Krakowskie Muzeum Narodowe posiada zbiór judaików, które kolekcjonowało od schyłku XIX w. Obecnie jest ich około 1200, z czego w nowej zmodernizowanej części ekspozycyjnej w Galerii Rzemiosła Artystycznego pokazano 300, a gdyby nie obostrzenia konserwatorskie byłoby ich pokazywanych więcej (niektóre eksponaty muszą być wymieniane co jakiś czas). Możemy zatem obejrzeć 13 gablot, z których dwie pierwsze zawierają ewenementy na skalę światową, np. płyta miedziorytnicza, na której odbijano amulet chroniący matkę dopiero narodzonego dziecka i noworodka (amulety takie umieszczano w łóżku, a nawet pod nim, aby chroniły przed złymi mocami). Niezwykle ciekawym eksponatem jest znajdująca się w drugiej gablocie srebrna kwestarska puszka należąca do bractwa pogrzebowego, zajmującego się pochówkiem zmarłego Żyda, dla którego wszyscy kawalerowie ze wsi, z której pochodził, złożyli się, aby wyprawić mu godny pogrzeb. Puszkę wykonał w 1763\1764 r. złotnik Elimelech, który ozdobił ją rytowanymi scena…