Posty

Wyświetlanie postów z czerwca 19, 2017

Wystawa II Grupy Krakowskiej

Obraz
W maju 2017 r. minęło 60 lat od powstania jednej z najciekawszych grup artystycznych w powojennej sztuce polskiej - II Grupy Krakowskiej. Po zakończeniu II wojny światowej przedstawiciele I Grupy Krakowskiej (sformowanej w 1930 r. przy Komunistycznym Związku Młodzieży) Maria Jarema i Jonasz Stern wraz z Jadwigą Maziarską i Erną Rosenstein połączyli siły z młodszym pokoleniem twórców skupionych wokół Tadeusza Kantora (Tadeusz Brzozowski, Kazimierz Mikulski, Jerzy Nowosielski, Jerzy Skarżyński), tworząc w 1946 r. Grupę Młodych Plastyków, przy Podziemnym Teatrze Eksperymentalnym (istniejącym od 1942 r.). Ostatnim ich działaniem, przed zatwierdzeniem konieczności tworzenia według zasad socrealistycznych, była ekspozycja w krakowskim Pałacu Sztuki na przełomie 1948/1949.
Na kilka lat ustała oficjalna twórcza aktywność artystów awangardowych, którzy dopiero w 1956 r. zebrali się, by stworzyć nową grupę. W 1957 r. oficjalnie zarejestrowano II Grupę Krakowską, która po okresie …