Posty

Wyświetlanie postów z marca 14, 2017

Rzymska wystawa Kantora w Cricotece

W Cricotece wystawa wspomnieniowa "Biel kolorem śniegu.Tadeusz Kantor i artyści z  kręgu Cricot 2. Rzym 1979" przywołuje czasy, gdy Tadeusz Kantor wreszcie zaczyna być uznawany za granicą. Wystawa w Palazzo delle Esposizioni w Rzymie jest tłumnie oglądana i podziwiana przez włoską publiczność. Pokaz ten towarzyszył przygotowanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi włoskiej wystawie "Awangarda polska 1910-1978.  S.I. Witkiewicz, konstruktywiści, artyści współcześni".
Ekspozycję w Cricotece warto zacząć zwiedzać od obejrzenia filmu dokumentalnego przygotowanago w 1979 r. przez RAI. Dzięki temu zrozumiemy lepiej jaką drogę przeszedł twórca Cricot 2 z biednego Wielopola, gdzie w dzieciństwie bawił się w teatrzyk wagonikami zrobionymi z pudełek, a zetknięcie się z różnorodnością wyznaniową na zawsze naznaczyło jego teatralne poszukiwania.
W filmie Kantor opowiada o pierwszych próbach teatralnych, w czasie II wojny światowej, kiedy to teatr tworzyli  malarze i poeci…