Posty

Wyświetlanie postów z października 4, 2016

Chiński urzędnik, erudyta, kolekcjoner, artysta - wystawa w warszawskim MN

W warszawskim Muzeum Narodowym po raz pierwszy zorganizowano wystawę sztuki chińskiej ze zbiorów muzeum w Pekinie, gromadząc eksponaty wokół tematu nie związanego z techniką (np. drzeworyt) czy rodzajem twórczości (np. malarstwo), lecz poświęcając ją ekskluzywnej grupie społecznej chińskich urzędników, którzy w Chinach mieli szczególny status. Ci doskonale wykształceni, dobrze opłacani przedstawiciele tego zawodu, zwani literati, mogli wywodzić się ze wszystkich grup społecznych - ich wszechstronne i wieloetapowe wykształcenie było jednak uzależnione od pieniędzy; na koszt nauki składały się czasem całe wsie.
Życie urzędnika, jak to pokazuje wystawa w warszawskim muzeum, obracało się wokół piękna, wiedzy, ksiąg, rozrywek i luksusowych przedmiotów, którymi się posługiwali i którymi się otaczali. Literati  miał też wpływ na życie polityczne, społeczne i kulturalne w Chinach.
Na warszawskiej wystawie pokazane zostały eksponaty pochodzące z okresu od XIII do XX wieku.
Na eksp…