Posty

Wyświetlanie postów z listopada 27, 2015

Skarby urojone - wystawa Miłosza Wnukowskiego

Wystawa prac Miłosza Wnukowskiego w CKK w Katowicach stanowi połączenie sztuki (malarstwo, rzeźba) z archeologią. Jest próbą  odtworzenia świata, którego już nie ma. Świata odnalezionego, posklejanego, ułomnego, ale dzięki temu tym cenniejszego. Zwykłe skorupy wykopane w ziemi, można by było skomentować kącik w katowickiej Galerii  Pustej, gdzie  niczym na śmietniku leżą połamane naczynia. Osiołek - rzeźba, posklejana z kawałków podobnie jak obraz przedstawiający antyczną wazę zrekonstruowaną z odnalezionych fragmentów. Współczesne rzeźby, których brak rąk i dziwne poskręcane pozy, sprawiają wrażenie, że jest to jakieś archeologiczne znalezisko, podobnie jak wydrążony pień drzewa, którego wnętrze Miłosz Wnukowski bardzo pracowicie artystycznie "opracował."
Miłosz Wnukowski fikcyjnie odtwarza archeologiczną rzeczywistość. Brutalną jak na obrazie z psami uwięzionymi w klatce i zagryzającymi się wzajemnie, o czym świadczą kości porzucone obok (kości współbratymców…